In the living room

I live in a condo near the park with a beautiful view of the city. The living room is quite big, and that’s the place for Pony and his baby sister to play.
Gia đình Pony ở trong 1 căn hộ chung cư cạnh công viên và có hướng nhìn thành phố rất đẹp. Phòng khách khá rộng rãi, và đó là nơi mà Pony và em gái hay chơi đùa.

Continue reading “In the living room”